ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား စင္ကာပူ ပီအာ စြန္႔လႊတ္မည္ဆုိလွ်င္ ဘာေတြ လုပ္ရမလဲ


ျမန္မာျပည္ျပန္သြားေသာ စင္ကာပူပီအာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ပီအာစြန္႔လႊတ္ဖုိ႔ အတြက္ ဘာေတြလုိမလဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲကုိ ကူညီရွာေဖြေပးရင္း မွတ္တမ္းေလး တစ္ခုျဖစ္ဖုိ႔ ဒီပုိ႔စ္ကုိ ေရးပါတယ္။ 

ဒီပုိ႔စ္က ပံုမွန္ ပီအာတစ္ေယာက္ (အိမ္မ၀ယ္ထားေသာ၊ စီပီအက္ဖ္ျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ား ၀ယ္မထားေသာ၊ ေက်ာင္းေခ်းေငြမ်ား မရွိေသာ) ၊ ပီအာစြန္႔လႊတ္ရန္ စင္ကာပူသုိ႔ လာႏုိင္ေသာ သူအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ 

ပီအာစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း စာတင္ရန္ ( ၾကာခ်ိန္ - ၁ ရက္)

စင္ကာပူ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး ရံုး (ICA) အုိင္စီေအ သုိ႔ သြားေရာက္ျပီး လုိအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အုိင္စီေအရံုးလိပ္စာ

Immigration & Checkpoints Authority
ICA Building, 10 Kallang Road (PR Department)
Singapore 208718, Beside Lavender MRT
Weekdays 8.00 am to 5.00 pm
Saturdays 8.00 am to 1.00 pm 

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

            ၁။ ပတ္စ္ပုိ႔ မူရင္း
၂။ ပတ္စ္ပုိ႔ မိတၱဴ (အမည္၊ ေမြးေန႔၊ ပတ္စ္ပုိ႔နံပါတ္၊ ထုတ္ေပးသည့္ရက္စြဲ၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့့္ ရက္စြဲတုိ႔ ပါရွိရမည္။)
၂။ ပီအာကဒ္ မူရင္း
၃။ ပီအာထုတ္ေပးစဥ္ ေပးထားေသာ ပီအာျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ( REP certificate)
၄။ အုိင္စီေအသုိ႔ လိပ္မူျပီး ပီအာ စြန္႔လႊတ္လုိေၾကာင္း ေရးထားေသာ စာ
 စာထဲတြင္ ပါရမည့္ အခ်က္မ်ား
·         ပီအာစြန္႔လႊတ္လုိေၾကာင္း၊
·         မိမိသည္ စင္ကာပူပီအာ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ လုိခ်င္ေၾကာင္း (ထုိစာသည္ စီပီအက္ဖ္ရ့ံုးတြင္ စီပီအက္ဖ္မ်ား ထုတ္ရာတြင္ လုိပါသည္။)
·         ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္၊ စသည္ အျပည့္အစံု

ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ

စင္ကာပူပီအာ စြန္႔လႊတ္ရန္ ပုိက္ဆံ လံုး၀ ေပးစရာ မလုိပါ။

ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ

ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲဆုိတာက အုိင္စီေအရံုးက မိမိပီအာမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ စာကုိ ဘယ္အခ်ိန္ ထုတ္ေပးမလဲကုိ ဆုိလုိသည္။ စီပီအက္ဖ္ရံုးသြားရာတြင္ ထုိစာရြက္က အေရးၾကီးပါသည္။ ရွာၾကည့္ရသေလာက္ ထုိစာရြက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္ရလဲဆုိတာ ဘယ္မွာမွ တိတိက်က် ေရးမထားပါ။ ဘေလာ့ဂါတစ္ခ်ိဳ႔ရဲ႔႔ အေတြ႔အၾကံဳအရ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္အျပီး ၁၀ မိနစ္ေလာက္အၾကာမွာ ျပန္ရၾကျပီး။  ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ မွာ ပီအာစြန္႔လႊတ္သြားေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အတြ႔အၾကံဳအရ မနက္ပုိင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္အျပီး ညေနျပန္လာယူရန္ ခ်ိန္းလိုက္သည္ဟုဆုိသည္။ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္တြင္ ပီအာစြန္႔ေသာ သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ ၄၅မိနစ္ခန္႔ ေစာင့္ရသည္ဟု ေျပာသည္။ ဆုိေတာ့ တစ္ရက္အတြင္း ရသည္ဟု ေယဘုယ်သတ္မွတ္နုိင္သည္။

အုိင္စီေအရံုးမွ ပီအာကဒ္ကုိ သိမ္းထားလုိက္ျပီး ထုိစာရြက္နွင့္အတူ အလည္အပတ္ဗီဇာျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ ၁ လ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

စီပီအက္ဖ္ (CPF) ျပန္ထုတ္ရန္ (ၾကာခ်ိန္ - ၃ ပတ္)

ျပန္မထုတ္မီ သတိျပဳစရာေလးေတြ

၁။ က်န္းမာေရး သုိ႔ အသက္ အာမခံကုိ စီပီအက္ (medisave) မွ လစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ နွစ္စဥ္ ေပးေဆာင္ေနသည္မ်ား ရွိပါက အာမခံကုမၸဏီနွင့္ ဦးစြာ ျပန္လည္ ညွိႏွိဳင္းရန္
၂။ စင္ကာပူအစုိးရကုိ ေပးစရာ အခြန္မ်ား ရွိမရွိ (သင့္မွာ အခြန္လက္က်န္ ေပးေဆာင္ စရာ ရွိလွ်င္ စီပီအက္ရံုးသည္  စင္ကာပူ အခြန္ရံုးနွင့္ဆက္သြယ္ျပီး သင့္စီပီအက္ဖ္ထဲမွ ထုိ အခြန္ေငြကုိ ႏုတ္ထားလုိက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ )

ဘာစာရြက္စာတမ္းေတြ လုိမလဲ

၁။ စီပီအက္ဖ္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ေဒါင္းလုပ္ဒ္ လုပ္ျပီး ျဖည့္ထားေသာ ေဖာင္ (ေဖာင္ကုိ ဒီမွာ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။) 
၂။ စင္ကာပူမွာေနခဲ့စဥ္ (သုိ႔) အလုပ္လုပ္ခဲ့စဥ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပတ္စ္ပုိ႔
၃။ လက္ရွိကုိင္ထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔
၄။ စင္ကာပူ အင္မီဂေရးရွင္း (လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးရံုး) မွ ထုတ္ေပးထားေသာ စင္ကာပူပီအာ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ

စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ ဘယ္လုိတင္ရမလဲ

စီပီအက္ဖ္ ျပန္ထုတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေဖာင္ကုိျဖည့္ျပီး
၁) စာတုိက္မွ ပုိ႔နုိင္သည္။
            ျဖည့္ျပီးသားေဖာင္ကုိ စာတုိက္မွ ပုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။ ေဖာင္တြင္ စင္ကာပူ သံရံုးမွ အရာရွိဧ။္ တံဆိပ္တံုး (သုိ႔) တံဆိပ္ေခါင္း ပါရမည္။ တျခား လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္လည္း အထက္ပါ တံဆိပ္တံုး ပါရမည္။

၂) လူကုိယ္တုိင္ တင္နုိင္သည္။
            ေဖာင္ကုိျဖည့္ျပီး ထုိေဖာင္နဲ႔တစ္ကြ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားယူကာ ေအာက္ပါ စီပီအက္ဖ္ရံုးတြင္  သြားေရာက္တင္နုိင္သည္။   
CPF Building (near Tanjong Pagar MRT Station)
CPF Board, Withdrawal Schemes Department, 79 Robinson Road, Singapore 068897
Fax: 6229-3177
Operation Hours
Mondays - Fridays          (8am - 5pm )

စီပီအက္ဖ္ေတြကုိ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ျပန္ေပးမလဲ

ေအာက္ပါ နည္းမ်ားထဲမွ ကုိယ္အဆင္ေျပမယ့္ ပံုစံတစ္ခု ေရြးနုိင္ပါတယ္။
၁၊ သင့္စင္ကာပူဘဏ္အေကာင့္ထဲသုိ႔ လႊဲရန္
၂၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သင့္ဘဏ္ထဲသုိ႔ လႊဲရန္ (ဘဏ္လိပ္စာ၊ ဘဏ့္ swift code တုိ႔ကုိ တိတိက်က် ေပးရပါမည္။ ထုိ ဘဏ္အေကာင့္သည္ စင္ကာပူေဒၚလာ လက္ခံနုိင္ေသာ ဘဏ့္အေကာင့္ျဖစ္ရပါမည္။)
၃၊ အထက္ပါႏွစ္ခု အဆင္မေျပပါက ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ (စင္ကာပူေဒၚလာ) ေပးမည္။

updated on 2018-08-21: စီပီအက္ဖ္ အတုိးကုိ တစ္နွစ္တစ္ခါ ဒီဇင္ဘာလမွာ ထည့္ေပးတဲ့အတြက္ ကိုယ္ရမယ့္အတိုးကုိ ဇန္န၀ါရီမွ ပီအာ စြန္႕လႊတ္တဲ့ လအထိ တြက္ျပီး ထပ္ေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တကယ္ရတဲ့ ပုိက္ဆံက စီပီအက္ဖ္မွာ ကုိယ္ျမင္ေနရတဲ့ ပုိက္ဆံထက္ မ်ားပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ

စင္ကာပူဘဏ္အေကာင့္သုိ႔လႊဲလ်ွင္    - အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၅ ရက္ (၃ ပတ္)
( မွတ္ခ်က္။   ။ ၂၀၁၈၊ ဧျပီတြင္ ပီအာျပန္အပ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ စင္ကာပူဘဏ္ထဲကုိ ေရာက္ဖုိ႕ ၇ ပတ္ ေစာင့္ရတယ္ ေျပာပါတယ္။ )

တျခား သုိ႔ လႊဲလွ်င္                         - အလုပ္လုပ္ရက္ ရက္ ၂၀ (၁ လ)


မွတ္ခ်က္။  ။ စီပီအက္ဖ္ေငြေတြ လႊဲရန္ သင္ စင္ကာပူမွာ ရွိေနရန္ မလုိအပ္ပါ။No comments:

Post a Comment

Penang 4D3N Free & Easy - Intro

ပီနန္က်ြန္း၊  မေလးရွားနုိင္ငံ။ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္မွ ၉ ရက္။ စေန၊ တနဂၤေနြ၊ တနၤလာ၊ အဂၤါ။ ဒီလုိေတြ စီစဥ္ၾကတာ။ ဒီခရီးကေတာ့ သြားခါနီး ၂ ရက္အ...